تیم های شرکت کننده اتاق فرار بایوهزرد

هر عکس یک خاطره از تلاش و همکاری یک تیم برای حل معما و غلبه بر ترس با اتکا بر همبستگی و هوش جمعی است.

در صورتی که بعد از بازی در اتاق فرار بایوهزرد تمایل دارید که عکس تیم شما در سایت و صفحات اجتماعی دیپ اسکیپ روم درج شود به ما اطلاع دهید.

خوشحالیم که اوقات خوشی را برای شما و  همراهانتان در مجموعه دیپ اسکیپ روم فراهم می کنیم.